Madde 1 - Taraflar

Madde 2 - Konu İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı'nın Satıcı'ya ait www.akillidekor.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Madde 3 - Ürün Bilgileri

 • Ürün Adı: [Ürün Adı]
 • Ürün Kodu: [Ürün Kodu]
 • Miktar: [Ürün Miktarı]
 • Satış Fiyatı (KDV dahil): [Ürün Fiyatı]
 • Kargo Ücreti: [Kargo Ücreti] (İstanbul içi kargo ve montaj ücretsizdir)

Madde 4 - Genel Hükümler

 1. Alıcı, sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
 3. Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
 4. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Satıcı'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 6. Ürünün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Satıcı'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri Alıcı'ya aittir.

Madde 5 - Cayma Hakkı

 1. Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak, kutusu açılmış, kullanılmış veya montajını Satıcı'nın yaptığı ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
 2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı'ya e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve yeniden satılabilirlik özelliğini kaybetmemiş olması şarttır.
 3. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı'ya teslim edilen ürünün Satıcı'ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takiben 14 gün içinde ürün bedeli Alıcı'ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanır.

Madde 6 - Yetkili Mahkeme İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı'nın veya Satıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Madde 7 - Yürürlük Alıcı, internet sitesi üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin internet sitesinde Alıcı tarafından okunarak kabul edildiğine dair onay alındığını kabul ve taahhüt eder.